Fördelarna med hyggesfritt skogsbruk

Fördelarna är många! Jämfört med traditionellt kahlygesbruk är Hyggligtmetoden är mer lönsamt jämfört med kahlygesbruk och innebär flera ekonomiska fördelar.

Ekonomi

Hyggesfritt skogsbruk med Hyggligtmetoden är mer lönsamt jämfört med kahlygesbruk och innebär flera ekonomiska fördelar.

Läs mer

Biologisk mångfald

Ett hyggesfritt skogsbruk är på alla sätt väsentligt bättre för den biologiska mångfalden.

Läs mer

Klimatpåverkan

Vid hyggesfritt skogsbruk släpper skogen aldrig ut koldioxid, utan är istället en konstant kolsänka.

Läs mer